TanQyou maakt efficiënter en duurzamer reizen mogelijk

Geplaatst op

Inchecken in het OV met TanQyou

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

EFROSNN   Provincie Fryslan

TanQyou investeert de komende jaren miljoenen in mogelijkheden om de gebruiker op een efficiëntere manier te laten reizen. Om deze ontwikkeling nog eens te versnellen dragen het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en de provincie Fryslân gezamenlijk zo’n 1,5 miljoen Europese Subsidie bij aan dit project. Dit bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Flexibel reizen mogelijk maken

Mobiliteit geeft bewegingsvrijheid en draagt bij aan ons woon- werk- en leefplezier en daarmee aan de kwaliteit van leven. Het is een fundamentele behoefte. Toegang tot mobiliteit is daarom een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd bewegen we ons heel veel routinematig, bijvoorbeeld in het dagelijkse woon-werkverkeer. We kiezen meestal voor hetzelfde vervoermiddel en vertrekken allemaal rond hetzelfde tijdstip. Ook bedrijven en scholen draaien allemaal op ongeveer dezelfde klok. En dus zitten we elkaar – als het druk wordt – al snel in de weg. Als we wat flexibeler zouden kunnen zijn in ons reisgedrag, hebben we met elkaar meer ruimte en wordt het bovendien makkelijker om onze winkels te bevoorraden en goederen van a naar b te verplaatsen. Maar om flexibel te kunnen zijn, hebben we een systeem nodig waarin dit mogelijk is; een systeem dat stimuleert en uitdaagt om flexibel en duurzaam te reizen. TanQyou gelooft in een integrale en multimodale benadering van mobiliteit dat veel breder is dan ’de auto’. De stap van auto naar mobiliteit vraagt om fundamenteel anders denken en doen.

Mobility as a Service

Reeds honderdduizend Nederlanders maken inmiddels gebruik van het platform en tanken en parkeren via de apps van TanQyou. Met het toevoegen van openbaar vervoer en deelvervoer kan een gebruiker binnenkort ook via de app met een 2D QR-code eenvoudig inchecken in de trein of de bus. Op deze manier is reizen met het OV mogelijk zonder een OV-chipkaart. Deze manier van reizen wordt tegenwoordig ook wel Maas, Mobility as a Service genoemd.

Sneller van a naar b

“Wij geloven erin dat wij als platform in de positie zitten om de consument extra reisgemak en comfort te kunnen bieden ongeacht welk vervoermiddel hij of zij gebruikt.” aldus Jan-Harmen Akkerman van TanQyou. “Zo kunnen wij de automobilist die deze week al 2 keer in de file heeft gestaan voor Groningen op het laatste moment adviseren om zijn auto op de P+R Hoogkerk te parkeren en over te stappen op een specifieke bus.” We kunnen zelfs aangeven dat we verwachten dat de reiziger hiermee bijvoorbeeld 15 reisminuten bespaart.

Duurzame mobiliteit stimuleren

Om een duurzamere en efficiëntere manier van reizen teweeg te brengen, is een gedragsverandering bij de automobilist nodig. Dit is de reden dat de Rijksuniversiteit Groningen als consortiumpartner betrokken is bij dit project. In samenwerking met de faculteit Economics & Business wordt gevalideerd op welke wijze gedragsverandering bij automobilisten mogelijk is. Terwijl andere applicaties en projecten de focus leggen op gebruikers van openbaar vervoer en deelvervoer, wil TanQyou automobilisten een laagdrempelig alternatief bieden in vervoersmogelijkheden. Door FinTech innovaties te combineren met gedragswetenschappelijke onderzoek kan de automobilist gestimuleerd worden - met de juiste triggers - tot efficiënter reizen en duurzame mobiliteit.