Gebruikersvoorwaarden

Lees onze gebruikersvoorwaarden op deze pagina.

TanQyou station

Gebruikersvoorwaarden 

 

SPELREGELS

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor je reisgedrag.
 2. Wij kunnen niet garanderen dat de prijs in de app kloppend is. Controleer de prijs altijd bij de parkeerpaal of de pomp, want dat is de prijs die je uiteindelijk betaalt.
 3. TanQyou faciliteert naast het gebruik van onze eigen diensten, ook het gebruik van diensten van andere aanbieders, zoals het openbaar vervoer of deelvervoer. Deze aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst, TanQyou faciliteert alleen. 
 4. Je kunt bij ons betalen met jouw e-wallet, waarbij je achteraf afrekent. Dat doen wij dus op basis van goed vertrouwen. Als daar misbruik van wordt gemaakt, wordt jouw account geblokkeerd en kun je de app niet meer gebruiken.

 

WELKOM

Welkom in de TanQyou App. Jouw toegang tot de app en het gebruik ervan zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Voordat je TanQyou gaat gebruiken, willen we er daarom voor zorgen dat je deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en niet geheel onbelangrijk; dat je deze ook begrijpt. Daarom proberen we zoveel mogelijk te voorkomen om moeilijke termen te gebruiken, maar daar ontkomen we helaas niet helemaal aan. Door gebruik te maken van de app, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien je niet gebonden wilt zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken we je simpelweg om geen gebruik te maken van onze app en diensten. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice via 088 100 9800 of info@tanqyou.nl. 

 

TanQyou biedt verschillende mobiliteitsdiensten; van tanken, parkeren en laden, tot het gebruik van deelvervoer en openbaar vervoer. Jij kunt zelf kiezen van welke diensten je gebruik maakt. Elke keer dat je zo’n dienst gebruikt, start je zogezegd een mobiliteitssessie. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten dus niet alleen algemene voorwaarden, maar ook voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze verschillende mobiliteitsdiensten. Maak je niet van een bepaalde mobiliteitsdienst gebruik, dan zijn de voorwaarden vanzelfsprekend voor jou niet van toepassing. Dit alles is mogelijk omdat TanQyou gebruikmaakt van het mobiliteitsplatform van MoveYou, welke is geïntegreerd in de app van TanQyou. Je maakt dus direct gebruik van de diensten van MoveYou. 

 

Door het downloaden van de app vormen deze gebruiksvoorwaarden een overeenkomst tussen ons, de besloten vennootschap MoveYou B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te (8802 PV) Franeker aan Het Want 3 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69791694, (MoveYou, wij, ons) en jou (jij, je, jouw).

 

Aan sommige mobiliteitsdiensten is een minimum leeftijd gebonden. Wanneer je gebruik maakt van de dienst wordt je daarom gevraagd naar je geboortedatum of het uploaden van je identiteitsbewijs of rijbewijs. Als je gebruik maakt van onze app, gebruiken we jouw persoonsgegevens. Welke dat zijn is afhankelijk van welke mobiliteitsdiensten je gebruikt. Meer weten? Lees het hier. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, geef je aan dat je op de hoogte bent van onze privacyverklaring.

 

ALGEMEEN

 1. REGISTRATIE

  1. Het downloaden van de app en een account aanmaken is gratis. Zo kun je gratis een reis plannen en locaties opzoeken waar je kunt parkeren, laden, tanken of waar beschikbaar deelvervoer is. Hierna kun je naar eigen keuze gebruikmaken van de aangeboden diensten. Voor het activeren en gebruik maken van sommige mobiliteitsdiensten dien je je te identificeren met een rijbewijs of paspoort via een digitaal door ons te bepalen verificatieproces. 
  2. Wanneer je een account hebt aangemaakt en een betalingsmethode hebt geactiveerd, kun je zonder die verificatie te moeten herhalen van de mobiliteitsdiensten gebruikmaken. Je bent daarom zelf verantwoordelijk voor de toegang tot je account in de app. Jouw account is persoonsgebonden en daarom mag je ook geen anderen dan jijzelf toegang verlenen tot jouw account. Je maakt geen aanspraak op restitutie wanneer iemand op jouw account heeft gereisd. 
  3. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elke mobiliteitsessie die je via onze app start. Maak je gebruik van onze een mobiliteitsdienst? Dan komt er op het moment dat je de mobiliteitssessie start een overeenkomst tussen jou en ons tot stand. Start je een mobiliteitsdienst bij een andere aanbieder via onze app? Dan gelden aanvullend ook de algemene voorwaarden van die partij voor wat betreft de uitvoering van de dienst. Koop je via de app bijvoorbeeld een kaartje voor een busreis van Arriva? Dan dien je je dus ook te houden aan de regels van Arriva. 
  4. Wij behouden ons het recht voor om een registratie, om welke reden dan ook, te weigeren. Wij bepalen zelf of een account wordt verstrekt. 
  5. Het is niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken of meerdere malen te registreren Het is wel mogelijk om je zowel zakelijk te registreren (als bijvoorbeeld werkgever) en daarnaast nog een account te hebben voor privégebruik. 

 

 1. VERGOEDING & BETALING

  1. Zodra je een sessie van een mobiliteitsdienst start, stem je in met de betaling van de vergoeding van deze sessie en eventuele transactiekosten. Deze kosten worden voorafgaand duidelijk aangegeven in de app, op de parkeerpaal en in de meeste gevallen op de laadpaal.
  2. Aan het gebruik van een bepaald type mobiliteitsdienst kan een verplicht voorgeschreven betaalmethode zijn gekoppeld.
  3. Voor sommige diensten hanteren wij een waarborg voordat de sessie gestart kan worden. Die reserveren wij dan op jouw account nadat wij jou hierover hebben geïnformeerd. 
  4. Soms moeten wij de tarieven wijzigen, omdat bijvoorbeeld het parkeren in een bepaalde gemeente duurder wordt. Indien je het niet eens bent met de wijziging, kun je jouw account en de app verwijderen.
  5. Door gebruik te maken van de app krijg je een online krediet, een soort e-wallet waarmee je verschillende betalingen voor al onze mobiliteitsdiensten kan doen tijdens je reis en deze achteraf pas betaalt. Om die reden doen wij een kredietswaardigheidscheck en een fraudecheck bij gebruikers, zodat wij niet met onbetaalde rekeningen achterblijven. De uitkomst hiervan heeft invloed op de hoogte van het krediet waarmee je kan reizen zonder dat je dit direct hoeft af te rekenen. Zelf heb je ook invloed op dit krediet. Als je bijvoorbeeld je factuur snel betaalt, gaat je krediet omhoog. 
  6. Je ontvangt periodiek een factuur waarop alle transacties van alle afgenomen mobiliteitsdiensten van MoveYou worden weergegeven. Hierop geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  7. Indien je niet binnen de gestelde termijn van  14 dagen aan de betalingsverplichtingen voldoet, of wanneer het ons niet lukt om de verschuldigde bedragen in te vorderen (doordat bijvoorbeeld het saldo dat op je rekening staat ontoereikend is, een betaling wordt gestorneerd, het rekeningnummer – dat je bij registratie hebt opgegeven – niet bestaat of een automatische betaling wordt tegengehouden) hebben wij het recht om, na herinnering en verloop van de gestelde 14 dagen voor het alsnog betalen, 4% contractuele rente over het nog verschuldigde bedrag in rekening te brengen en de vordering ter incasso over te dragen aan een derde instantie. 
  8. Krijg je te maken met onterechte facturering? Dan heb je de mogelijkheid om dit binnen 30 dagen na de betreffende transactie bij ons te betwisten. 

 

 1. HERROEPING

  1. Na het aanmaken van je account heb je 14 dagen bedenktijd, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Deze bedenktijd gaat in op de dag ná de dag dat je je account hebt aangemaakt. In die 14 dagen ben je vrij om je aanmelding te herroepen en in te trekken. Dit kun je doen door contact op te nemen met onze klantenservice. Wanneer je echter in die 14 dagen een mobiliteitssessie start, vervalt deze bedenktijd en kun je je aanmelding niet meer intrekken. Dit staat los van de mogelijkheid om jouw account op elk gewenst moment te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 5. 

 

 1. GARANTIES & AANSPRAKELIJKHEID

  1. Wij zullen ons ervoor inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de mobiliteitsdiensten en de app te realiseren. Wij kunnen echter niet garanderen dat de app en mobiliteitsdiensten voortdurend beschikbaar zijn, door bijvoorbeeld een bug in de app of slecht mobiel netwerk in jouw omgeving. Daarnaast zullen wij ons ervoor inspannen dat de aangeboden informatie juist is en dat de betreffende dienstverlening correct wordt uitgevoerd, maar kunnen ook niet garanderen dat de aangeboden informatie en/of verleende diensten foutloos zijn, omdat wij daarvan soms ook afhankelijk zijn van andere partijen. Omdat wij uitsluitend de laatste (huidige) versie van de app onderhouden, raden wij je dan ook met klem aan om alle aangeboden updates direct te installeren voor een optimale beleving van jouw reis. 
  2. Behalve wanneer jij gebruikmaakt van een mobiliteitsdienst van TanQyou zelf, zijn wij niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de mobiliteitsdienst van derden via onze app. 
  3. Onverminderd de overige bepalingen over aansprakelijkheid van ons richting jou, is onze totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gebruiksvoorwaarden beperkt tot een vergoeding van directe schade tot maximaal het verzekerde bedrag, of als de verzekering niet uitkeert, het factuurbedrag van de betreffende mobiliteitssessie.  
  4. Aansprakelijkheid van ons voor gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen en alle andere vormen dan de schade genoemd in het vorige lid is uitgesloten.
  5. Onze aansprakelijkheid wegens een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden ontstaat pas als je ons hierop direct schriftelijk attendeert en ons een redelijke termijn geeft om het gebrek te herstellen, en wij ook na verloop van deze termijn kunnen voldoen aan de verplichtingen. 
  6. Wij zijn niet aansprakelijk voor: 
   1. De uitvoering van de reis of dienst indien deze door een andere aanbieder dan ons wordt aangeboden, omdat wij daar geen invloed op hebben. 
   2. Foutieve prijzen of locaties in de app. Je betaalt namelijk altijd de prijs aan de pomp, laadpaal, parkeermachine of ticketmachine, daar hebben wij geen invloed op. 
   3. Schades die het gevolg zijn van het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden, zoals het niet wachten op een bevestiging van de start van een mobiliteitssessie of als je, ondanks storingsmeldingen in een deelvoertuig,  toch besluit te rijden.


 

 1. GEBRUIK & BEËINDIGING

  1. Om gebruik te kunnen maken van de app dien je een account aan te maken. Je staat ervoor in dat je deze juiste en complete gegevens gebruikt voor het aanmaken van het account. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorvoeren van aanpassingen in de app als jouw situatie wijzigt, zoals je adres, kenteken of bankrekeningnummer. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van jouw accountgegevens, waaronder je betalingsgegevens. Je dient een sterk wachtwoord te kiezen en deze niet aan anderen bekend te maken, evenals de gegevens in jouw account.
  2. Het is niet toegestaan iemand anders via jouw account gebruik te laten maken van onze deelmobiliteitsdiensten.
  3. Wij kunnen jouw toegang tot de app beëindigen of opschorten indien wij van mening zijn dat je je niet aan deze gebruiksvoorwaarden (zoals betalingsvoorwaarden) houdt of wij besluiten om welke reden dan ook dat de app buiten werking te stellen.
  4. Je kunt jouw toegang tot de app overigens zelf op elk moment beëindigen door het gebruik van de app te staken of jouw account te beëindigen. 
  5. Indien je mobiliteitssessies hebt afgenomen die nog niet zijn afgerekend, zullen wij deze nog in rekening brengen alvorens je account te beëindigen.
  6. Als je jouw account verwijdert, zijn we richting de belastingdienst verplicht jouw betalingsgegevens (zoals NAW en betalingsgegevens) gedurende 7 jaar te bewaren. 

 

 1. WIJZIGINGEN

  1. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Hiervan wordt je actief op de hoogte gesteld en dien je gebruiksvoorwaarden opnieuw te accepteren. Indien je de nieuwe gebruiksvoorwaarden niet accepteert, maar wel gebruik blijft maken van onze mobiliteitsdiensten, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent gegaan met de nieuwe gebruiksvoorwaarden. 
  2. Je blijkt een toegewijde lezer van deze gebruiksvoorwaarden. Heb je nog tips, mis je nog iets? Laat het ons weten via de klantenservice. Omdat je de moeite neemt om onze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, willen we je graag bedanken. Als dank krijg je van ons een kleinigheidje. Neem contact op met de klantenservice, verwijs naar dit artikel en we zorgen dat het bij jou terechtkomt.
  3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden zogezegd nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht door de rechter, heeft dit geen gevolgen voor de andere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden.  In zo’n geval zullen wij een bepaling opnemen die oude bepaling zo veel mogelijk benadert.
  4. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien sprake is van een vertaling van de gebruiksvoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend. 

 

 1. WEBSHOP

  1. Voor de webshop gelden andere algemene voorwaarden die buiten het bestek van deze gebruiksvoorwaarden vallen. 

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

  1. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en uitgelegd naar Nederlands recht, waaronder het consumentenrecht, onverminderd toepasselijke bepalingen van dwingend recht. 

 

LADEN

 1. ALGEMEEN

  1. Controleer altijd de prijs aan de laadpaal, dit is de prijs die je betaalt, exclusief eventuele roamingkosten.
  2. Je dient het oplaadstation correct en volgens de verstrekte instructies te gebruiken en je ervan te verzekeren dat het oplaadstation geschikt is voor het op te laden voertuig. Je mag geen gebruik maken van oplaadstations die een foutmelding, zichtbare gebreken of beschadigingen vertonen.
  3. Tenzij je toegang hebt tot een gratis EV-lader, ben je verplicht alle vergoedingen te betalen voor alle laadsessies bij de op het TanQyou netwerk aangesloten laadpalen, die je via deze app start en beëindigt. 
  4. Bij gebruik van een bij TanQyou aangesloten laadpaal, die niet van TanQyou zelf is, kunnen wij geen probleemoplossing of ondersteuning bieden.
  5. Gebruik je een laadpaal van een andere aanbieder dan TanQyou? Dan is deze aanbieder verantwoordelijk voor de uitvoering van deze dienst en hebben wij slechts een faciliterende rol. Je dient je dus ook te houden aan de regels van deze uitvoerder.
  6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de specifieke parkeerbeperkingen en voorschriften bij het laadstation (zoals bijvoorbeeld de schriftelijke instructies bij het laadstation of de instructies van het personeel van de oplaadstationexploitanten).
  7. Het elektrische voertuig dat aan het oplaadstation wordt opgeladen en de hulpmiddelen die je daarvoor gebruikt (zoals een vermogensomzetter, adapter of kabels) dienen zijn voor dat doel geschikt te, aan te sluiten op het oplaadstation en te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen. TanQyou is niet aansprakelijk richting jou in het eventuele schade is veroorzaakt door een gebrek in het elektrische voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen.

 

PARKEREN

 1. ALGEMEEN

  1. Met de app is het mogelijk om (zakelijk) te parkeren op door ons aangewezen locaties.
  2. De specifieke voorwaarden gelden wanneer je op enig moment een mobiliteitssessie parkeren start. 
  3. Deze mobiliteitsdienst mag je alleen gebruiken als je 18 jaar of ouder bent.

 

 1. TARIEVEN

  1. Wij kunnen niet garanderen dat de prijs in de app kloppend is. Controleer de prijs altijd bij de parkeerpaal, want dat is de prijs die je uiteindelijk betaalt.
  2. De parkeertarieven kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke aangelegenheid waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
  3. Mocht je gebruik kunnen maken van bepaalde parkeergeldregelingen- of kortingen die door de beheerder van een parkeerterrein wordt aangeboden, dan dien je geen gebruik te maken van de app voor de betreffende parkeersessie(s). 

 

 1. GEBRUIK

  1. Indien je om wat voor reden dan ook geen toegang krijgt tot je account of app, dien je de verschuldigde parkeervergoeding op een andere manier te voldoen. Als je dit niet doet, riskeer je parkeerboetes of kosten voor wegslepen etc. Het registreren van een parkeersessie is pas definitief na een bevestigingsbericht van TanQyou. 
  2. Er kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend aan de mobiliteitsdienst parkeren. 
  3. Het is mogelijk meerdere kentekens te registreren in de app. Indien meerdere kentekens aan je account zijn gekoppeld, ben je bij het starten van een parkeeractie zelf verantwoordelijk voor het selecteren van het juiste kentekennummer. Via de app kun je zelf kentekens wijzigen, verwijderen of toevoegen.
  4. Je dient te allen tijde (lokale) verkeers- en parkeervoorschriften in acht te nemen en na te leven en aanwijzingen op te volgen van de (lokale) autoriteiten en parkeerbedrijven. 
  5. De betreffende Gemeentelijke Parkeerverordeningen zijn van toepassing wanneer je in de betreffende gemeente parkeert en in geval van parkeren op private parkeerterreinen of parkeergarages, de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant. 
  6. Je kunt de mobiliteitsdienst Parkeren alleen gebruiken op de in de app of website aangewezen parkeerplaatsen, gebieden en locaties. Staat jouw gewenste plek er niet bij? Dan kun je niet door middel van deze app betalen voor je sessie. 
  7. Je kunt parkeren op een van de parkeerlocaties door het registreren van de parkeersessie in de app. Bij aanmelding van de parkeersessie dient de zonecode van het desbetreffende gebied te worden ingevoerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste zonecode van het parkeergebied. De zonecode bevindt zich op parkeerautomaten of op aparte borden in het betreffende parkeergebied. Indien je gebruik maakt van de GPS functionaliteit in de app, dan dient deze zondecode  op juistheid te worden gecontroleerd. 
  8. Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of parkeergelden die in rekening worden gebracht ten gevolge van onjuiste parkeersessiegegevens. 
  9. Indien er in de desbetreffende parkeerzone een parkeerduurbeperking geldt, dien je de parkeersessie op tijd te stoppen. De parkeersessie wordt in sommige gevallen dan ook automatisch stopgezet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele extra kosten of boetes die door derden in rekening worden gebracht ten gevolge van het niet tijdig stopzetten van je parkeersessie.
  10. Wij sturen je push-berichten ter herinnering aan een lopende parkeersessie. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor jouw parkeersessie. 

 

OPENBAAR VERVOER

 1. ALGEMEEN

  1. De app maakt het mogelijk om gebruik te maken van het openbaar vervoer middels een e-ticket bij verschillende aanbieders die bij onze app zijn aangesloten. Naast de onderstaande voorwaarden gelden de specifieke gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieder. De specifieke voorwaarden gelden op het moment dat je een mobiliteitssessie openbaar vervoer start. 
  2. Het e-ticket verkregen via de app is alleen een geldig vervoerbewijs indien aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Een e-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs bij de op het e-ticket vermelde vervoerders.
 • Iedere reiziger heeft een eigen E-ticket nodig. Er kunnen niet meerdere personen tegelijk reizen op één E-ticket.
 • Een E-ticket is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij controle dienen alle reizigers vanaf 12 jaar een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen. De naam op het identiteitsdocument dient overeen te komen met de naam op het E-ticket.
 • Een E-ticket moet worden bewaard tot en met de laatste halte of uitgang van het station van bestemming.
 • Een E-ticket is alleen een geldig vervoerbewijs als het duidelijk weergegeven kan worden in de app op een mobile device (mobiele telefoon of tablet). Hiervoor is voldoende schermgrootte en -kwaliteit noodzakelijk. E-tickets die slecht worden weergegeven, onleesbaar of bewerkt zijn, kunnen worden geweigerd en als ongeldig beschouwd. Indien een E-ticket tijdens een controle niet op de juiste wijze kan worden getoond, bijvoorbeeld vanwege storingen in de mobile device (mobiele telefoon of tablet) of omdat deze niet is opgeladen, dan is het geen geldig vervoerbewijs.
 • Een E-ticket moet vóór de aanvang van de reis zijn aangeschaft. Een E-ticket dat na aanvang van de reis is aangeschaft, is geen geldig vervoerbewijs. 
 • Voor reizen in de Intercity direct over de HSL (Hogesnelheidslijn) tussen Rotterdam Centraal en Schiphol Airport (of vice versa) en voor reizen met de ICE International en is – naast een regulier ticket voor het betreffende traject – een toeslag verplicht. 
 • Een E-ticket is niet geldig in Thalys, Eurostar en Nightjet treinen. Hiervoor is een internationaal vervoerbewijs vereist.

 

DEELVERVOER

 1. ALGEMEEN

  1. De app maakt het mogelijk om deelvervoer te huren bij verschillende aanbieders die bij onze app zijn aangesloten. Naast de onderstaande voorwaarden gelden de specifieke gebruiksvoorwaarden van de betreffende verhuurder of aanbieder. De specifieke voorwaarden gelden wanneer je  een mobiliteitssessie deelvervoer via de app start. 
  2. Van welk deelvoertuig je gebruik mag maken via deze app is afhankelijk van je leeftijd en uiteraard alleen wanneer je in het bezit bent van een geldig rijbewijs voor het betreffende deelvoertuig. Vanaf 16 jaar en ouder mag je gebruik maken van deelfietsen en scooters. Vanaf 21 jaar en ouder mag je gebruik maken van deelauto’s. Bij het starten van je eerste mobiliteitssessie wordt daarom aanvullend gevraagd om een foto van je rijbewijs te uploaden.
  3. Je beoordeelt bij de start van een mobiliteitssessie deelvervoer het voertuig en hoe deze is achtergelaten. Achter de schermen koppelen we dit aan de vorige gebruiker. Als het voertuig consequent niet netjes of met schade wordt achtergelaten, kan TanQyou besluiten deze mobiliteitsdienst uit te sluiten voor de betreffende gebruiker.

 

 1. RESERVEREN VAN HET VOERTUIG

  1. Gebruikers kunnen het voertuig reserveren door in te loggen in de app. Een reservering is pas definitief na een bevestigingsbericht. Bij het ontbreken van een bevestigingsbericht kun je contact opnemen met de Klantenservice.
  2. In de app kun je zien of er voertuigen in de buurt beschikbaar zijn. De voertuigen bevinden zich op de TanQyou stations of op de door andere bij de app aangesloten aanbieders aangewezen plekken.
  3. Indien er voertuigen in de buurt beschikbaar zijn, kun je het beschikbare voertuig selecteren in de app. Vanaf het moment dat het voertuig in de app is geselecteerd, begint er een tijdbalk met een duur van 15 minuten te lopen. Je dient binnen deze periode het geselecteerde voertuig te ontgrendelen met de app.
  4. Je kunt het voertuig reserveren voor de maximale tijdsduur zoals aangegeven in de app. Indien beschikbaar voor het voertuig, kan de reservering worden verlengd.

 

 1. HUUR VAN HET VOERTUIG

  1. Je dient tijdens het gebruik van het voertuig, in geval van een scooter of auto in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en deze ook bij je te dragen. In dat geval wordt je gevraagd een foto van je rijbewijs te maken.
  2. Het is niet toegestaan om het voertuig uit te lenen, te verhuren, te laten besturen of anderszins ter beschikking aan anderen te stellen, alleen in geval je zelf fysiek niet meer in staat bent het voertuig zelf te besturen.
  3. Je bent verplicht om het voertuig voor het gebruik te controleren op zichtbare gebreken en deze via de app door te geven. Voorafgaand aan de huur van het voertuig verschijnt in de app een pop-up met de vraag of er zichtbare gebreken aan het voertuig zijn en of de uitrusting compleet is. In de app is eveneens een schadestatus van reeds bij ons bekende schade en defecten aanwezig. 
  4. Indien je tijdens de huur van het voertuig een defect aan het voertuig opmerkt, dan dient dit onmiddellijk te worden gemeld via de klantenservice. Indien de klantenservice op dat moment niet bereikbaar is, dient het defect te worden doorgegeven via de app. Niet gemelde schade en defecten zullen worden toegerekend aan de laatst bekende huurder van het voertuig. Je mag dan niet meer verder rijden. 
  5. Het is niet toegestaan om het voertuig buiten de landsgrenzen te brengen, behoudens onze expliciete toestemming. Dit dient gelijk met de reservering te worden verzocht.  
  6. Zolang het voertuig aan jou wordt verhuurd, zijn de aan het gebruik verbonden kosten, waaronder tol of parkeergeld, voor jouw rekening.
  7. Je dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan.
  8. Indien je de verplichtingen uit van deze mobiliteitsdienst niet naleeft, dan ben je zelf aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, kosten en/of boetes.

 

 1. VERPLICHTINGEN HUURDER

  1. Als jij een voertuig van ons gebruikt, dan moet je het voertuig als een goede huurder gebruiken. Dat houdt onder andere in:
 • Je gaat voorzichtig en zorgvuldig om met het voertuig.
 • Je mag alleen rijden op openbare en geschikte wegen die voor het specifieke voertuig normaal toegankelijk zijn.
 • Je moet je houden aan de geldende verkeersregels en voorschriften en je moet aanwijzingen van bevoegde personen opvolgen.
 • Je gebruikt het voertuig niet wanneer je een gevaar op de weg zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij oververmoeidheid of rijden zonder bril als je brildragend bent.
 • Je moet de rit direct onderbreken en contact met ons opnemen als er waarschuwingslampjes op het dashboard gaan branden.
 • Je zorgt dat je niet met een lege batterij of tank komt te staan.
 • Je moet het  voertuig steeds op wettelijk toegestane plaatsen parkeren.
 • Je mag het voertuig niet gebruiken onder invloed van alcohol, drugs, medicatie of andere middelen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, zoals lachgas. 
 • Je mag het voertuig niet gebruiken voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, voor het geven van rij-instructie, voor het deelnemen aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, testen of optochten, of voor het plegen van delicten.
 • Je mag met het voertuig geen caravan, aanhangwagen of andere object voorttrekken of aanduwen, of het voertuig beladen met (dak)bagage of andere (dak)last. Evenmin mag je het voertuig overbeladen of beladen zonder voldoende zekering.
 • Wanneer het voertuig een auto is, mag je er geen (huis)dieren in vervoeren, niet in roken, vapen en/of seksuele handelingen verrichten.
 • Je mag in het voertuig geen (illegale) voorwerpen of stoffen plaatsen, vervoeren of achterlaten waarvan de vorm, samenstelling of geur schade kan toebrengen aan het voertuig of bestuurders of het gebruik door andere bestuurders kan hinderen.
 • Bij twijfel of er een storing plaatsvindt mag je niet doorrijden en neem je contact op met de klantenservice.

 

 1. EINDE HUUR DEELVOERTUIG

  1. Zorg ervoor dat de deelauto wordt geretourneerd op het moment dat de in de reservering vastgelegde huur van de deelauto eindigt. Indien de deelauto niet tijdig wordt geretourneerd, dan ben je op de reguliere huurprijs een opslag verschuldigd per dag ter hoogte van het maximale dagtarief voor die sessie op dezelfde dag in hetzelfde geografische gebied; ook indien de overschrijding relatief gering zou zijn. 
  2. Een deelauto van TanQyou dient op een TanQyou station of hub te worden geretourneerd. Een deelauto van andere aanbieders dient op de door hen aangewezen locatie te worden geretourneerd. Je dient het voertuig achter te laten met een volle brandstoftank. Zonder volle brandstoftank is het technisch ook niet mogelijk om de sessie in de app te beëindigen. 
  3. Zorg ervoor dat je de een deelfiets of deelscooter achter laat op de daarvoor toegestane plaatsen. In de app zie je de zones waar je de deelfiets of deelscooter kunt achterlaten.
  4. Sluit het voertuig op juiste wijze af. Laat het voertuig schoon en leeg achter, sluit alle ramen en deuren en schakel verlichting uit. Indien dit niet gebeurt, kan de sessie mogelijk technisch niet worden beëindigd, waardoor de kosten oplopen. Zorg dat alle door ons beschikbare gestelde uitrusting (zoals een helm of laadpas) weer aanwezig zijn. 
  5. Indien een volgende gebruiker schade of een onvolledige uitrusting meldt, worden de kosten verhaald op de laatst bekende gebruiker.
  6. Lukt het niet om de rit te beëindigen? Neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice. Is die niet bereikbaar? Maak dan een melding in de app. 

 

 1. BOETE

  1. Wanneer je één van de regels uit deze voorwaarden overtreedt, zal aan jou een boete van € 500 per overtreding en administratiekosten, evenals de daadwerkelijk door ons gemaakte kosten en geleden schade, in rekening worden gebracht.
  2. Bij verlies van een item van de door ons beschikbaar gestelde uitrusting (bijvoorbeeld een helm of de laadpas), zullen wij per item een boete van € 50 in rekening brengen.
  3. Wanneer wij een boete ontvangen die betrekking heeft op de periode waarin jij het voertuig hebt gehuurd (bijvoorbeeld wegens fout parkeren), brengen wij deze bij jou in rekening, inclusief onze administratiekosten. Wij zullen bovendien de gps-gegevens en andere relevante gegevens met (toezichthoudende) overheidsinstanties delen.

 

 1. ONGEVALLEN, SCHADES EN GEBREKEN

  1. Ongevallen, schades en gebreken die tijdens de rit optreden dien je onmiddellijk door te geven via de Klantenservice.
  2. Na de melding van het ongeval wordt een schadeformulier worden toegestuurd, ongeacht of de schade is veroorzaakt door jou. Het schadeformulier dient volledig en binnen 7 dagen aan ons  te worden geretourneerd. 
  3. Het is niet toegestaan om het voertuig in geval van schade of gebreken zonder onze  toestemming te (doen laten) repareren.

 

 1. VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

  1. Voor het voertuig is conform de wet (WAM) een verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid afgesloten. Voor inzittenden is een ongevallen-inzittenden-verzekering afgesloten. 
  2. Schade aan het voertuig zelf is niet verzekerd en komt, behoudens een eigen risico (welke een absoluut bedrag bedraagt van € 500) voor gebruikers aan wie de schade wordt toegerekend, voor onze rekening, tenzij kan worden aangetoond dat gebruikers zich niet hebben gehouden aan het bepaalde in de gebruikersvoorwaarden.
  3. Als de schade veroorzaakt is door jouw opzet of grove schuld, dan zal de verzekering in geen geval dekking bieden. In dat geval ben je richting ons aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

  1. Je bent als huurder aansprakelijk voor alles wat jij of passagiers van jou doen of nalaten.
  2. Als er tijdens een huurperiode schade aan het voertuig ontstaat, dan wordt die schade toegerekend aan jou, ook als je de schade niet zelf hebt veroorzaakt. Als de schade niet gedekt wordt door de verzekering van een andere partij, dan moet jij als huurder deze schade vergoeden tot maximaal het geldende eigen risico.
  3. Als er bij het gebruik schade aan het voertuig of kosten ontstaan die niet door ons zijn verzekerd en het gaat om kosten of schade aan personen of aan andere zaken dan het voertuig zelf (bijvoorbeeld de spullen die je vervoert, zoals je telefoon of laptop), dan ben jij daar aansprakelijk voor en vrijwaar je ons tegen aanspraken van anderen.
  4. Jij bent tegenover ons aansprakelijk voor alle schade en kosten die wij lijden/maken als het gaat om schade die is ontstaan doordat jij de verplichtingen in de gebruiksvoorwaarden niet bent nagekomen of het gevolg is van opzet of grove schuld van jou of een inzittende. Hierbij gaat het dus ook om de kosten die boven het eigen risico uitkomen.
  5. Verkeersovertredingen en daarmee samenhangende maatregelen, boetes of aanslagen voor parkeerbelasting, zijn voor risico en rekening van jou. Dit geldt ook voor boetes of aanslagen die wij ontvangen, omdat een voertuig aan het einde van de rit op een andere plek was geparkeerd dan door ons aangewezen of publiek- of privaatrechtelijk was toegestaan. Daarbij maakt het niet uit om welke reden dat is gebeurd. 
  6. Ook vrijwaar je ons volledig tegen eventuele vorderingen van andere partijen.
  7. Schieten wij een boete of aanslag voor, dan verhalen we dit bedrag op jou. Daarnaast ben je administratiekosten aan ons verschuldigd voor de verwerking van iedere verkeersovertreding (waarschuwingen, kosten, boetes, etc.)

 

 1. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

  1. Als je schade oploopt bij het gebruik van onze diensten, dan zijn wij hier alleen aansprakelijkheid voor als de schade het gevolg is van iets wat wij zelf, of een partij die wij hebben ingeschakeld, hebben gedaan of nagelaten bij het uitvoeren van die diensten.
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de uitvoering van de dienst indien via onze app gebruik maakt van deelvervoer van een andere aanbieder dan TanQyou zelf.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het doen en laten van andere partijen, zoals gemeentes, parkeergarages, schadeherstel- en/of schoonmaakbedrijven, andere (eerdere) gebruikers van onze voertuigen of foutparkeerders.
  4. Ook zijn wij – voor zover dat wettelijk is toegestaan – niet aansprakelijk voor indirecte, bijzondere of gevolgschade; bedrijfsschade; verlies van inkomsten; verlies van reputatie of goodwill; schade aan zaken of personen die met onze auto’s zijn vervoerd; en schade die jij, een passagier, of een bestuurder lijdt door het gebruik van onze diensten.
  5. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van voorwerpen door jou of een passagier in een van onze voertuigen.
  6. Wanneer je voor de schade een partij aanspreekt die wij zelf hebben ingeschakeld, dan kan die tegenover jou (of een passagier) rechtstreeks een beroep doen op deze gebruiksvoorwaarden.
  7. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar hiervoor uitkeert, vermeerderd met het geldende eigen risico. Is onze aansprakelijkheid voor deze schade niet verzekerd? Dan is onze totale aansprakelijkheid – als gevolg van één of meer schadeveroorzakende gebeurtenissen – beperkt tot de totale directe schade tot maximaal de hoogte van de factuur van de  betreffende mobiliteitssessie waarin de schadeveroozakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 
  8. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing als de schade het gevolg is van onze opzet of bewuste roekeloosheid.

 

TANKEN

 1. ALGEMEEN

  1. Je kunt deze dienst alleen gebruiken als je 18 jaar of ouder bent.
  2. Met de app is het mogelijk voor geregistreerde gebruikers om te tanken bij alle TanQyou tankstations.
  3. Je kunt een of meerdere kentekens toevoegen en valideren in de app. Wanneer je dan bij een van onze tankstations aankomt, wordt je persoonlijk begroet omdat je kenteken wordt herkend.
  4. Deze specifieke gebruiksvoorwaarden gelden op enig moment wanneer jij start met tanken bij een van de op ons netwerk aangesloten tanklocaties. 
  5. Start en beëindiging sessie
  6. De sessie start simpelweg door de brandstof naar keuze te tanken en na afloop het tankpistool terug te hangen. 
  7. De literprijs is zichtbaar bij de tank. Het getankte aantal liters wordt na beëindiging sessie in rekening gebracht op jouw account.

 

 1. SPELVOORWAARDEN PRIJZENPOT

  1. Per TanQyou station kan periodiek een prijzenpot worden verloot waarop de voorwaarden in deze module van toepassing zijn.
  2. Je neemt automatisch deel aan het spel door het aanmaken van een account.
  3. Voor deelname aan het spel dien je minimaal 18 jaar te zijn en een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland te hebben. 
  4. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van TanQyou of partners van voornoemde medewerkers, alsmede eventuele participanten ten aanzien van het spel (waaronder begrepen adverteerders, sponsors en producenten). 
  5. De winnaars van het spel zullen door middel van een willekeurige loting (met behulp van een onpartijdig computerprogramma) worden aangewezen.
  6. De winnaars van het spel dienen, wanneer TanQyou hierom verzoekt een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij toekenning van een prijs.
  7. De winnaars van het spel ontvangen persoonlijk bericht via een e-mail. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
  8. De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar van het spel. De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld. 
  9. TanQyou streeft er naar gewonnen prijzen binnen acht weken aan de winnaar van het spel uit te reiken.
  10. Indien een winnaar van het spel de prijs niet aanvaardt of niet binnen 6 weken claimt, is TanQyou gerechtigd de prijs niet uit te keren of de prijs opnieuw te verloten. 
  11. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij annulering van het betreffende evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. 
  12. Indien een prijs bestaat uit een tegoedbon, dient de winnaar van het spel deze binnen de aangegeven periode na afgifte te verzilveren.
  13. Indien een prijs bestaat uit een reis naar of verblijf in het buitenland, dient de winnaar van het spel voor de toekenning van de prijs in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs/paspoort. Mocht de winnaar van het spel niet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs/paspoort, dan is TanQyou gerechtigd de prijs niet uit te keren danwel opnieuw te verloten.
  14. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. TanQyou is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. 
  15. Indien een prijs een geldwaarde heeft van meer dan €449, houdt TanQyou de hierover verschuldigde kansspelbelasting in.
  16. Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze voorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.
  17. TanQyou behoudt zich het recht voor om het spel zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor gebruikers. 
  18. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

 

 

Gebruikersvoorwaarden zakelijke deelmobiliteit

 

 

WELKOM

Welkom bij TanQyou. Jouw toegang tot de diensten van TanQyou als werkgever en het gebruik ervan zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Voordat je TanQyou gaat gebruiken, willen we er daarom voor zorgen dat je deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en niet geheel onbelangrijk; dat je deze ook begrijpt. Daarom proberen we zoveel mogelijk te voorkomen om moeilijke termen te gebruiken, maar daar ontkomen we helaas niet helemaal aan. Door gebruik te maken van TanQyou, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien je niet gebonden wilt zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken we je simpelweg om geen gebruik te maken van onze app en diensten. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice via 088 100 9800 of info@tanqyou.nl. 

 

TanQyou biedt verschillende mobiliteitsdiensten; van tanken, parkeren en laden, tot het gebruik van deelvervoer en openbaar vervoer. Jij kunt zelf kiezen van welke diensten jouw werknemers gebruik laat maken. Elke keer dat zo’n dienst wordt gebruikt, wordt er zogezegd een mobiliteitssessie gestart. Dit alles is mogelijk omdat TanQyou gebruikmaakt van het mobiliteitsplatform van MoveYou, welke is geïntegreerd in de diensten van TanQyou. Je maakt dus direct gebruik van de diensten van MoveYou. 

 

Door het downloaden van de app vormen deze gebruiksvoorwaarden een overeenkomst tussen ons, de besloten vennootschap MoveYou B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te (8802 PV) Franeker aan Het Want 3 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69791694, (MoveYou, wij, ons) en jou (jij, je, jouw) (elk een Partij of samen Partijen). 

 

Aan sommige mobiliteitsdiensten is een minimum leeftijd gebonden. Wanneer jouw werknemer gebruik maakt van de dienst wordt daarom gevraagd naar de geboortedatum of het uploaden van een identiteitsbewijs of rijbewijs. Als je gebruik maakt van onze diensten, gebruiken we jouw persoonsgegevens en die van jouw werknemer. Welke dat zijn is afhankelijk van welke mobiliteitsdiensten je gebruikt. Meer weten? Lees het hier. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, geef je aan dat je op de hoogte bent van onze privacyverklaring.

 

ALGEMEEN

 1. REGISTRATIE

  1. Via de app hebben bedrijven en ondernemingen de mogelijkheid om werknemers gebruik te laten maken van onze diensten. Dit kan door het aanmaken van een zakelijk account. Het bedrijf is dan een zakelijke gebruiker, niet te verwarren met werknemers zelf. Je kunt ook tankpassen afnemen zonder dat deze gekoppeld zijn aan een specifiek kenteken of werknemer.
  2. Na registratie kunnen in de app werknemers en kentekens worden toegevoegd en eventueel bestuurders per kenteken. De betreffende werknemer dient de app eveneens te downloaden en ziet, indien van toepassing, bij registratie dan de kentekens die werkgever heeft toegevoegd. 
  3. Deze voorwaarden gelden voor de bedrijven en ondernemingen die het zakelijke account hebben aangemaakt. De betreffende werknemers dienen de app zelf te downloaden en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

 

 1. VERSTREKKING MOBILITYCARD

  1. Als zakelijk gebruiker kun je MobilityCards aanvragen via je My TanQyou account. Wij vragen je dan een SEPA (bedrijven) betalingsmachtiging en vervolgens ontvang je de MobilityCard(s). Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de MobilityCard aan je werknemer(s). Wil je liever dat wij de MobilityCards versturen aan je werknemer(s)? Dat kan, neem dan contact met ons op.
  2. Je kunt in de app voertuigen of werknemers aanwijzen aan wie je de MobilityCard verstrekt. De MobilityCard is kan worden gekoppeld aan een kenteken of werknemer, Zakelijk Gebruiker zorgt er in dat geval dat deze informatie kloppend is. 
  3. TanQyou biedt de mogelijkheid om de pincode, die gebruikt dient te worden bij het doen van transacties met de MobilityCard, te verstrekken aan werknemers. Dit doen we door eerst de MobilityCard per brief of koerier te bezorgen en enkele dagen later de pincode in een aparte brief. Indien de pincode niet door ons rechtstreeks aan werknemers wordt verstrekt, draag jij zorg voor de verstrekking van de desbetreffende pincode en zorg je voor passende maatregelen om te voorkomen dat deze pincode in handen komt van een ander dan de aangewezen werknemer(s). 
  4. De werknemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de pincode behorende bij de MobilityCard. 
  5. Je dient eventuele onjuistheden van verstrekte (persoons)gegevens van werknemers, jouw bedrijf of onjuistheden in (het ontvangst) van de MobilityCards of pincodes zo snel mogelijk bij ons te melden. 
  6. Wij zijn gerechtigd de bestaande versies van de MobilityCard te vervangen onder gelijktijdige verstrekking van een nieuwe kaart. 
  7. De MobilityCards blijven eigendom van TanQyou.

 

 1. GEBRUIK MOBILITYCARD

  1. Jij bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik van de MobilityCards en staat ervoor in dat werknemers zich houden aan de bepalingen in de gebruiksvoorwaarden die zij krijgen aangeboden.
  2. Indien de MobilityCard is gebonden aan een kenteken of werknemer is het niet toegestaan de MobilityCard ter beschikking te stellen aan anderen dan de werknemer die of het voertuig dat is aangewezen voor het gebruik van de desbetreffende MobilityCard.
  3. TanQyou hanteert limieten per pas op het aantal en de frequentie van de door de werknemer te verrichten transacties en/of de waarde van de transacties. TanQyou kan een borg per pas van je vragen. 
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door, verband houdende met of voortvloeiende uit een storing van de kaartleesapparatuur, beschadiging of enige andere vorm van niet-aanvaarding van de MobilityCard of het gebruik daarvan.

 

 1. VERLIES OF DIEFSTAL MOBILITYCARD EN FRAUDE

  1. Indien een afgegeven MobilityCard niet meer bij een werknemer in gebruik is, dien jij of je werknemer de kaart onmiddellijk te blokkeren via het account. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, dient zo spoedig mogelijk contact op te worden genomen met de klantenservice. 
  2. Jij bent in geval van verlies of ontvreemding van de MobilityCard aansprakelijk voor betaling van de daarna met de betreffende MobilityCard verrichte transacties, tot aan het moment waarop de MobilityCard via het account door jou of je werknemer is geblokkeerd. 
  3. Jij kunt als werkgever via het account een nieuwe MobilityCard aanvragen. De pincode van de MobilityCard kan op aanvraag hetzelfde blijven. Wij streven ernaar de vervangende MobilityCard binnen 5 werkdagen te leveren op het bij ons bekende adres. De kosten voor het verstrekken van een vervangende MobilityCard bedragen € 7,50.
  4. Jij dient als werkgever zelf zorg te dragen voor controle in verband met diefstal, fraude of anderszins onrechtmatig gebruik door werknemers. 
  5. Onrechtmatige transacties komen in alle gevallen voor rekening voor jou als werkgever indien:
   a) Jij de verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt
   b) Je werknemer de verplichtingen uit de gebruiksvoorwaarden niet nakomt
   c) Als jouw werknemer fraude heeft gepleegd bij het gebruik van de MobilityCard. 
  6. TanQyou zal de bij haar bekende gevallen en/of vermoedens van fraude door een  werknemer aan jou melden. Wij kunnen de MobilityCard waarvan wij vermoeden dat deze is betrokken bij fraude blokkeren, zonder dat wij daardoor aansprakelijk worden gesteld. Dit laat onverlet jouw eigen verantwoordelijkheid en die van jouw werknemer om passende maatregelen te nemen, waaronder het blokkeren van de MobilityCard.
  7. Bij (mogelijke verdenking van) misbruik of fraude, zullen wij altijd aangifte doen bij de politie.

 

 1. BETALING EN VERWERKING

  1. Je ontvangt wekelijks een factuur voor alle afgenomen diensten door je werknemers. De op de factuur vermelde prijzen zullen gelijk zijn aan de prijzen die op het desbetreffende verkooppunt ten tijde van de verstrekking golden.
  2. Jij verbindt je om TanQyou middels een doorlopende SEPA-incassomachtiging (B2B) te machtigen om de transacties te doen afschrijven van een door jou aangewezen bankrekening.
  3. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en juist verstrekken van alle voor een juiste facturering benodigde gegevens, waaronder de vereiste fiscale gegevens, zoals het desbetreffende BTW-nummer.
  4. De administratie van TanQyou en/of het verkooppunt vormt het volledige bewijs van de gemaakte transacties en de verschuldigde vergoeding.

 

 1. WIJZIGINGEN

  1. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Hiervan wordt je actief op de hoogte gesteld en dien je gebruiksvoorwaarden opnieuw te accepteren. Indien je de nieuwe gebruiksvoorwaarden niet accepteert, maar wel gebruik blijft maken van onze mobiliteitsdiensten, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent gegaan met de nieuwe gebruiksvoorwaarden. 
  2. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden zogezegd nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht door de rechter, heeft dit geen gevolgen voor de andere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden.  In zo’n geval zullen wij een bepaling opnemen die oude bepaling zoveel mogelijk benadert.
  3. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien sprake is van een vertaling van de gebruiksvoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bindend. 

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

  1. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en uitgelegd naar Nederlands recht, waaronder het consumentenrecht, onverminderd toepasselijke bepalingen van dwingend recht.

 

text-center
Dashboard L
Dashboard R

Deelnemen aan de mobiliteit van de toekomst?