Privacy Policy

Lees onze Privacy Policy op deze pagina.

app-gebruik

Privacy Policy


Je persoonlijke gegevens. je laat ze bij ons achter, want dit is nu eenmaal nodig als u mee wilt doen aan ons spaarsysteem. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wil weten waarom we om jouw persoonsgegevens vragen en wat we ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via de My TanQyou app of via customerservice@tanqyou.com

TanQyou Nederland B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Franeker aan het Want 3, verwerkt jouw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

TanQyou Nederland B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en of omdat je zelf persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt.
 

Verwerkingsdoeleinden

We gebruiken jouw gegevens voor verschillende doeleinden. Hierna kan je zien welke doeleinden dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jouw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over jouw bezoek aan onze website of het gebruik van onze app(s).
Allereerst gebruiken we jouw persoonsgegevens om je te kunnen te identificeren. Zonder jouw persoonsgegevens weten we niet wie er bij ons tankt en kunnen we geen punten bijschrijven op je account. Vaak gebruiken we je gegevens om je een zo persoonlijk mogelijke tank en was ervaring te bieden. We passen wat je op onze tankstations en autowascentra ziet aan op jouw interesses en geven je gratis inzicht in al je tankbeurten, autowassingen maar als je ons als vaste pomp gebruikt ook je verbruik.

Jouw tankbeurten archiveren voor ons spaarsysteem

Je doet mee aan het TanQyou spaarsysteem om kans te kunnen maken op de periodieke prijzenpot welke op onze stations wordt uitgekeerd. Bij iedere liter die je bij ons tankt ontvang je een trekkingsrecht op deze prijzenpot. Alle trekkingsrechten bij elkaar komen overeen met het totaal getankte aantal liters in deze periode. Als je in een periode bijvoorbeeld 120 liter hebt getankt maak je dus 120 keer kans op een van de prijzen in de prijzenpot. Meer informatie over ons spaarsysteem kunt je hier vinden.


Jouw account

In jouw account op my.TanQyou.com slaan we onder andere de volgende informatie op: jouw voornaam, achternaam, woonadres(sen), (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, en opgegeven informatie (bijvoorbeeld gegevens over jouw voertuig) en interesses. Handig, want dan hoef jij deze gegevens niet bij iedere tankbeurt opnieuw in te voeren. Voor ons is het noodzakelijk om deze persoonsgegevens te verwerken, zodat we weten aan wie wij de prijzenpot uitkeren. In sommige gevallen dienen we deze informatie ook te bewaren voor de wet op de kansspelen. We bewaren in jouw account ook gegevens over jouw eerdere tankbeurten die je hebt gedaan, deze gegevens kan je makkelijk terugvinden, waardoor je als zzp`er en of ondernemer een gratis fiscale brandstofadministratie kunt voeren.
 

Klantenservice

Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met je worden geregistreerd. Je helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten. Soms maken we gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op jouw vragen. Die kan daarvoor jouw gegevens gebruiken.
 

Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Ook maken we aan het einde van iedere periode de prijswinnaars via onze nieuwsbrieven bekend. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op, op basis van jouw gegevens, zoals tankbeurten, autowassingen en vooral de locaties waar je tankt. Dit is zo belangrijk omdat iedere locatie zijn eigen prijzenpot heeft. Je kunt dus als je op meerdere TanQyou stations tankt meespelen in meerdere prijzenpotten. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt je dan af via de link in de nieuwsbrief. Simpel toch?
 

Verbetering van onze stations en locaties  

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening uit te breiden en te verbeteren. Daarom kunnen wij jouw gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. We geven die ander dan jouw e-mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houden. Zo moet jouw e-mailadres na afloop van het onderzoek worden verwijderd.
 

Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken we klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven we klantgegevens aan overheidsinstanties.
 

Achteraf betalen

Als je artikelen koopt die je niet meteen wil betalen, kunnen we jouw kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Dit staat ook in onze algemene voorwaarden. Voor dat onderzoek kunnen we jouw gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 

Zakelijke klanten en partnerprogramma

Ook van onze zakelijke klanten en partners slaan we gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van bestuurders, dan behandelen we deze gegevens net zoals die van onze andere klanten. Meer over de mogelijkheden voor onze zakelijke klanten lees je hier.
 

Social media  

Als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kan je met jouw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer je, als je bent ingelogd, aangeeft een artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op jouw social media-account. TanQyou.com krijgt geen toegang tot jouw social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met jouw vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons en zien we deze vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en jouw accountnaam zodat we op jouw bericht kunnen reageren.
Kortom, TanQyou is zich bewust van art. 5 lid 1 sub b en c AVG. inhoudende de doelbinding en de minimale gegevensverwerking. Ieder door TanQyou verwerkt persoonsgegeven is dan ook toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor  zij worden verwerkt.
 

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd

Wij hechten veel waarde aan het beschermen en beveiligen van jouw persoonsgegevens. Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij zowel digitaal als fysiek veilig achter slot en grendel. Digitaal zorgen wij natuurlijk voor een veilige verbinding, dit doen wij met één van de modernste technieken: de Transport Layer Security (TLS). Verder verwerken wij persoonsgegevens op een dusdanige manier dat door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen, een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat de verwerkte persoonsgegevens onder meer zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onopzettelijk verlies, vernietiging en of beschadiging. Kortom, wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.
 

Verwerking(en) van persoonsgegevens delen met derden

Geven wij je gegevens aan iemand anders, dan eisen wij dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en dat die andere de gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze derde ze heeft gekregen. Om dit te waarborgen stellen wij zogenaamde verwerkers overeenkomsten met deze derde partijen op zodat er schriftelijk is overeengekomen dat deze derde partijen zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via de My TanQyou app of via customerservice@tanqyou.com

Klik hier om te zien met welke partijen wij een deel van jouw persoonsgegevens delen.
 

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens verwerken we van je via onze apps:

 • Voornaam – achternaam
 • Woonadres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • (Mobiele) Telefoonnummer
 • Locatiegegevens
 • Kenteken van uw voertuig
 • Geslacht
 • Betaal en facturering gegevens, zoals uw bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • (Indien van toepassing) Bedrijfsnaam + KvK nummer + BTW Nummer
   

De volgende (persoons)gegevens verwerken we van je via het aanvraagformulier Zakelijke TanQyou FuelCard:
 

 • Voornaam – achternaam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • E-mailadres in verband met facturatie
 • Telefoonnummer
 • Website van bedrijf
 • Kenteken van voertuig(en)
 • Geslacht contactpersoon
 • Betaal en facturering gegevens, zoals: naam bank, IBAN nummer en BIC code.
 • Bedrijfsnaam + KvK nummer + BTW Nummer
 • Bezoekadres inclusief postcode en plaats van vestiging bedrijf
 • Kopie geldig passpoort of ID-kaart van tekenbevoegde van bedrijf (wegens het voorkomen van identiteitsfraude en wegens het voldoen aan de identificatieplicht)
 • Kopie bankpas of bankafschrift ter controle van het IBAN nummer (saldi graag onzichtbaar maken)
   

Grondslagen verwerking in app

Om de (persoons)gegevens via de apps rechtmatig te verwerken, verwerken we jouw (persoons)gegevens op grond van bepaalde grondslagen die zijn genoemd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Art. 6 lid 1 sub a AVG.
   
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Art. 6 lid 1 sub b AVG.
   
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Art. 6 lid 1 sub c AVG.
   
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. Art. 6 lid 1 sub F AVG.
   

Grondslagen verwerking via Zakelijke TanQyou FuelCard

Om de (persoons)gegevens via de Zakelijke TanQyou FuelCard rechtmatig te verwerken, verwerken we jouw gegevens op grond van bepaalde grondslagen die zijn genoemd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Art. 6 lid 1 sub b AVG.
   
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Art. 6 lid 1 sub c AVG.
   
 • De Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. Art. 6 lid 1 sub F AVG.
   

Wat doen we niet met jouw (persoons)gegevens?

Jouw gegevens verkopen aan anderen, dat doen we nooit.
 

Bewaartermijnen

We dienen een maximale bewaartermijn vast te stellen voor de door ons verwerkte persoonsgegevens.

(Persoons)gegevens die worden verwerkt omtrent het opmaken en uitvoeren van overeenkomsten met (zakelijke) partners en of leveranciers worden tot zeven jaren bewaard na opzegging/afloop van de overeenkomst. De bewaartermijn die TanQyou in acht neemt is tot en met zeven jaren na verval van de actualiteitswaarde van het verwerkte persoonsgegeven, dit vanwege wettelijke fiscale bewaarverplichtingen.

Persoonsgegevens van klanten en of gebruikers van de MyTanQyou app, TanQyou Park en Rittenregistratie TanQyou blijven ook tot en met zeven jaren na verval van de actualiteitswaarde van het verwerkte persoonsgegeven bewaard, dit vanwege wettelijke fiscale bewaarverplichtingen. Op het moment dat je de app verwijderd, worden jouw gebruiksgegevens bewaard met als doeleinde het analyseren van statistieken. Jouw persoonsgegevens worden op dat moment geanonimiseerd. Wil je geen gebruik meer maken van de app en wil je dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, dan is dit uiteraard mogelijk voor zover wij niet stuitten op wettelijke bewaarverplichtingen. Je kunt dan een verzoek tot verwijdering van de door  jouw specifiek genoemde persoonsgegevens indienen via customerservice@tanqyou.com

Wij zullen binnen vier weken op jouw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

Alle door TanQyou verwerkte (persoons)gegevens die zojuist niet zijn genoemd bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk voor het welbepaalde doel.
 

Rechten betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vernietigen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TanQyou en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt, digitaal naar jou, of een door jou gevolmachtigde organisatie te sturen.

Je kan de zojuist genoemde verzoeken indienen door een e-mail naar customerservice@tanqyou.com te sturen, omschrijf daarbij zo goed mogelijk van welk recht jij gebruik wil maken. TanQyou is graag bereidt om jou te voorzien in het nastreven van jouw rechten.

Wanneer jij ervan overtuigd bent dat TanQyou op een wijze persoonsgegevens van jou heeft verwerkt die in strijd is met de privacywet, dan heb jij op ieder moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

Informatieplicht:

“Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic
Data Resources B.V. (EDR Bedrijfsinformatie). EDR Bedrijfsinformatie zal op basis van deze
gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventueel onderzoek
doen naar contactgegevens en relevante bemerkingen ten aanzien van het bestuur/de leiding van de
onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR Bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacystatement/.”

 

“Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data
Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw
kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en
contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw
persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.”

Cookie erbij?

Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en je optimaal gebruik kunt maken van jouw my.tanqyou.com account gebruiken we cookies. Meer informatie over cookies vind je hier.

text-center
Dashboard L
Dashboard R

Deelnemen aan de mobiliteit van de toekomst?