Coming soon..


Vroomm
TanQyou brengt haar eigen deelauto’s op de markt. Een deelauto concept, volledig gesynchroniseerd met het My TanQyou platform.

Pilotfase Vroomm


Op dit moment bevindt de nieuwe dienst zich in een pilotfase en is enkel beschikbaar voor een selecte groep My TanQyou gebruikers. In de loop van 2019 zullen de TanQyou Vroomm auto’s ook met de rest van Nederland gedeeld worden.