Verplicht rapporteren van CO2-uitstoot uit mobiliteit 2024: een stap richting duurzaam werkgeverschap.

Geplaatst op

Road

TanQyou helpt bij het verplicht rapporteren van CO2-uitstoot uit mobiliteit: een stap richting duurzame werkgeverschap.

In de huidige wereld staat duurzaamheid hoog op de agenda en bedrijven worden steeds meer verantwoordelijk gesteld voor hun impact op het milieu. Een belangrijk onderdeel daarvan is de CO2-uitstoot van de mobiliteit van werknemers, die onder de loep genomen wordt door de Europese Unie. Het is de verwachting dat werkgevers verplicht worden om deze uitstoot vanaf 01-01-2024 te rapporteren en te verminderen, en TanQyou biedt hierbij hulp.

In deze blog wordt er dieper ingegaan op de verplichtingen voor werkgevers om de CO2-uitstoot van de mobiliteit van hun werknemers aan te leveren en hoe TanQyou hen daarbij kan ondersteunen. Daarnaast zal er worden besproken hoe deze verplichtingen bijdragen aan een duurzamere toekomst en de voordelen voor bedrijven die hieraan voldoen. Blijf lezen om te ontdekken hoe TanQyou je kan helpen bij het rapporteren en verminderen van de CO2-uitstoot uit mobiliteit.

Wat wordt er verwacht van de werkgever?

De verplichting voor werkgevers om de CO2 uitstoot van de mobiliteit van hun werknemers aan te leveren, is onderdeel van de Europese richtlijn inzake de vermindering van CO2-uitstoot uit het vervoer. Het doel is om bedrijven te helpen aan het beperken van de uitstoot van broeikasgassen en het realiseren van een duurzamere samenleving. Om aan deze verplichting te voldoen, moeten werkgevers de CO2-uitstoot van de mobiliteit van hun werknemers bepalen en rapporteren. Dit omvat zowel de vervoermiddelen die worden gebruikt voor werkdoeleinden als de woon-werkverkeer. Bedrijven moeten ook maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals het bevorderen van het gebruik van openbaar vervoer, fietsen of carpoolen.

Verplichtingen of ook voordelen?

De verplichting om de CO2-uitstoot van de mobiliteit van werknemers aan te leveren is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de bedrijfsvoering. Het biedt werkgevers de kans om efficiënter en duurzamer te werken en om te investeren in alternatieve vervoersmiddelen. Bovendien kunnen ze zich op deze manier onderscheiden van andere bedrijven en aantoonbare maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen.

Wat zijn de doelen voor bedrijven die aan deze verplichtingen doen?

De verplichting om de CO2-uitstoot van de mobiliteit van werknemers aan te leveren draagt bij aan de bewustwording van onze uitstoot, maar ook voor de bedrijfsvoering. Het biedt werkgevers de kans om efficiënter en duurzamer te werken en om te investeren in alternatieve vervoersmiddelen. Bovendien kunnen ze zich op deze manier onderscheiden van andere bedrijven en aantoonbare maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen.

Hoe kan TanQyou je helpen bij het rapporten en verminderen van de CO2-uitstoot uit mobiliteit?

TanQyou biedt een mobiliteitsplatform met diverse diensten die bedrijven kunnen helpen bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelen:

Eén van deze diensten is het ECO center, een overzichtelijke tabel waarin de CO2-uitstoot per voertuig wordt weergegeven. Hierdoor kunnen bedrijven inzicht krijgen in hun uitstoot en gericht actie ondernemen om deze te verminderen.

Een andere mogelijkheid die TanQyou biedt is deelmobiliteit, waaronder deelauto's en fietsen. Hierdoor wordt het voor werknemers makkelijker om op een duurzame manier te reizen, en kunnen bedrijven de uitstoot van hun werknemers verminderen.

Met deze diensten van TanQyou kunnen bedrijven gericht werk maken van het rapporteren en verminderen van de CO2-uitstoot uit mobiliteit. Het is een stap richting duurzaam werkgeverschap, en TanQyou biedt daarbij de hulp die nodig is.

In samenvatting wordt het rapporteren van de CO2-uitstoot uit mobiliteit van werknemers een verplichting voor werkgevers en een belangrijke stap richting duurzaamheid. TanQyou speelt hierin een cruciale rol door bedrijven te ondersteunen met haar mobiliteitsplatform en de diensten ECO center en deelmobiliteit. Met deze hulp kunnen bedrijven inzicht krijgen in hun uitstoot en gericht actie ondernemen om deze te verminderen. Hierdoor kunnen zij voldoen aan de Europese verplichtingen en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Laten we samen werken aan een duurzame toekomst en maak gebruik van de hulp die TanQyou biedt om de CO2-uitstoot uit mobiliteit van werknemers te rapporteren en te verminderen. Word nu klant van TanQyou en ga direct aan de slag

Probeer nu gratis uit!