Ontwikkeling prototype slimme camera tankstation

Geplaatst op

SNNSNN

TanQyou ontwikkelt, exploiteert en beheert onbemande tankstations. Het grote nadeel van onbemande tankstations is het feit dat er weinig tot geen fysieke controle plaatsvindt op locatie. Hoewel de tankstations momenteel zijn voorzien van beveiligingscamera’s, komen deze alleen achteraf van pas. Door deze problemen is TanQyou niet in staat om haar klanten een optimale tankervaring te bieden. 

De doelstelling van onderhavig project is de ontwikkeling van een prototype slimme camera die op basis van AI en beeldherkenning automatisch afval en (brandstof)vervuiling kan opsporen en daar acties aan kan koppelen, om daarmee de ervaring van de tankende klant te kunnen vergroten alsook een grote bijdrage te leveren aan maatschappelijke (milieu)doelstellingen. 

Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.