Data sharing binnen TanQyou; hoe doen we dat?

Geplaatst op

data sharing

Binnen het steeds verder ontwikkelende MaaS-platform van TanQyou komt steeds vaker het begrip ‘data sharing’ aan bod. Wij krijgen de vraag vanuit de consument hoe de data die wij genereren vanuit onze dienstverlening wordt gebruikt en eventueel wordt verstrekt aan derde partijen. Het allerbelangrijkste wat moet worden vermeld is dat persoonsgegevens nooit met andere partijen zullen worden gedeeld. Maar welke informatie delen we dan wel?

Het kan zo zijn dat een gemeente ons vraagt hoeveel auto’s er afgelopen maand in de binnenstad hebben geparkeerd. Wij zullen dan aan de gemeente terug geven hoeveel auto’s er hebben geparkeerd. Echter zullen wij nooit in detail treden over wie er daadwerkelijk geparkeerd heeft, met welk kenteken of andere persoonlijke gegevens.
 

Wat is het Data Sharing Coalition? 

Wij van TanQyou zijn ons ervan bewust dat het veilig delen van data heel belangrijk is en vinden dat dit op een verantwoorde manier dient te gebeuren. Daarom hebben wij ons in oktober aangesloten bij de Data Sharing Coalition. De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om het cross-sectoraal delen van data te vereenvoudigen.

Data delen

 

Maar hoe zorgen wij voor ‘data sharing’ op een verantwoorde manier?

De Data Sharing Coalition heeft als één van de zes kernprincipes ‘ethisch, maatschappelijk en compliant zijn’’. Dit houdt in dat de activiteiten die worden uitgevoerd voldoen aan de relevante wetgeving. Dit betekend dat er altijd moet worden voldaan aan de richtlijnen die gesteld zijn door de overheid als het gaat om het delen van data. Het begrip data is op te delen in twee categorieën, namelijk; persoonlijke data en niet-persoonlijke data

Persoonlijke data
Bij persoonlijke data moet je denken aan persoonsgegevens. Namen, adresgegevens en kentekens vallen onder deze categorie. Persoonlijke data zal onderling nooit gedeeld worden met derde partijen.

Niet-persoonlijke data
Bij niet-persoonlijke data moet je denken aan technische en commerciële informatie maar ook aan specifieke knowhow. Een voorbeeld van deze informatie bij TanQyou staat hieronder beschreven. Deze data bevat geen persoonsgegevens maar is voor het bedrijf erg waardevol om zich te verbeteren. De waarde zit hem in de gedragingen en patronen die bij mensen worden herkend. Niet-persoonlijke data wordt wel door partijen onderling gedeeld.

Maar waarom is het delen van data zo belangrijk?

In Nederland wordt dagelijks door middel van applicaties een enorme hoeveelheid aan data gegenereerd, als deze data zou kunnen worden gedeeld tussen sectoren zou dit nieuwe waarde kunnen creëren voor zowel de klant als de samenwerkende organisaties. Bij deze nieuw gecreëerde waarde kun je denken aan bijvoorbeeld het creëren van een efficiënter proces. Ook zou je op basis van deze nieuw verkregen data kunnen kijken naar de behoeftes van de consument. Op basis van deze behoeftes kunnen bijvoorbeeld nieuwe diensten op de markt gebracht worden. Uit deze behoefte kan bijvoorbeeld naar voren dat er op maandag veel mensen gebruik maken van de auto om richting zijn/haar werk te gaan in de stad Groningen. Op basis van deze gegevens kan dan via een app een melding worden gedaan met de vraag of het niet verstandiger is om met het laatste gedeelte van je reis af te leggen met het openbaar vervoer om niet in de spits te belanden. Hierdoor maken we samen apps nog slimmer en persoonlijker.

Smart mobility

Ook het begrip smart mobility is in opkomst en voor ons als MaaS-platform zeker relevant. Smart mobility gaat over het efficiënter, sneller en duurzamer verplaatsen van A naar B. Hierbij is het delen van data dan ook van essentieel belang. Denk hierbij aan het oplossen van een verkeerscongestie vraagstuk. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door aan de hand van data de piek momenten te bepalen en met behulp van gemeenten een oplossing implementeren die ervoor zorgt dat deze piekmomenten worden verspreidt.

Hoe ziet de toekomst eruit?

In samenwerking met de Data Sharing Coalition hopen wij het delen van data tussen verschillende sectoren te vergemakkelijken en hierdoor te streven naar het optimaliseren van het gebruiksgemak van onze dienstverlening voor onze gebruikers.