Geplaatst op 5 mei, 2017

Er is recentelijk een grootschalig onderzoek uitgevoerd door TanQyou om te achterhalen hoe belangrijk het milieu is voor de klanten van TanQyou en wat de reden hierachter is.

Om hierachter te komen is er een enquête uitgezet. Deze enquête bevatte vragen als: hoe belangrijk is het milieu voor jou op een schaal van 1 t/m 4? En waarom is het milieu dan zo belangrijk? Een verbluffende 92% gaf aan milieuvriendelijk ingesteld te zijn. Op de vraag hoe belangrijk men het milieu dan vindt op een schaal van 1 t/m 4 bevindt zelfs 90% zich in schaal 3 en 4!

Met deze enorm positieve percentages kunnen we er niet om heen dat het milieu tegenwoordig een hele belangrijke rol speelt in onze dagelijkse keuzes. Bij het merendeel van de respondenten is de reden hiervoor dat ze de wereld goed willen achterlaten voor kun kinderen en/of kleinkinderen. Met deze resultaten zou je bijna denken dat het wel goed komt met ons milieu…

Maar Nederland zou Nederland niet zijn wanneer het merendeel van de respondenten ook nog extra geld voor milieuvriendelijke producten over had. Uit dit onderzoek blijkt dat 66% van TanQyou haar klanten geen extra geld wil betalen voor milieuvriendelijke producten. Die gierige Hollanders ook altijd 😉

Smart Sustainable Mobility

Zoals bekend levert mobiliteit een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en hiermee aan de opwarming van de aarde. Inmiddels zijn de technische randvoorwaarden voor duurzame mobiliteit beschikbaar. Denk aan duurzame brandstoffen zoals CNG, elektriciteit, Blue One, biogas, bio-LPG, bio-ethanol, biodiesel, bio-LNG en in de nabije toekomst mogelijk waterstof. Toch zijn er nog zeer weinig weggebruikers die daadwerkelijk overstappen op schonere alternatieven. Consumenten hebben onvoldoende inzicht in oorzaken van en effect van rijgedrag op verbruik en van brandstoffen. TanQyou heeft het idee gevat om een slim systeem te ontwikkelen op basis van sensoren, camera’s en data die zij genereren te vertalen naar duurzame mobiliteit adviezen naar individuele gebruikers.

TanQyou heeft het daarom het idee gevat om op basis van de camera’s en sensoren haar klanten van advies te voorzien ten behoeve van duurzame mobiliteit indien gewenst. Hiervoor heeft TanQyou een proefopstelling ontwikkeld om haar klanten, zo optimaal mogelijk, te kunnen voorzien van adviezen en gegevens over het rijgedrag, brandstofverbruik en de staat van het profiel en druk van de banden en dat dit snel en nauwkeurig geanalyseerd, geïnterpreteerd en gecommuniceerd kan worden. Middels de te ontwikkelen applicatie kunnen de gegevens in kaart worden gebracht voor gebruikers indien zij wensen om dit soort adviezen te ontvangen. Dit alles om op basis van zeer nauwkeurige waarnemingen en metingen inzicht te kunnen geven in het rijgedrag en brandstofverbruik van de klant (Smart sustainable Mobility) zodat de klant hierdoor bij kan dragen aan de afname van de uitstoot van broeikasgassen en dus de opwarming van de aarde.

Cookies

Bewerk uw toestemmingsinstellingen of bekijk het privacybeleid.

Privacy policy | Sluiten
Opties
WhatsApp Chat